สำนักงานทนายความ พงศ์รัตน์ รัตนพงศ์

แนะนำทีมงาน

สนง.ทนายพงศ์รัตน์ รัตนพงศ์

รับ ว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีที่ดิน ยาเสพติด ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ คดีมรดก คดีฟ้องหย่า คดีฟ้องแบ่งสินสมรส คดีปกครอง

ความผิดในตำแหน่งเจ้าพนักงานสอบสวนวินัย สตง. ปปช. อัยการฟ้อง

ทนาย พงศ์รัตน์ รัตนพงศ์ น.บ.ท.64                  

Tel. 086-377-9678

Email: pongrut.ku40@gmail.com

 

ทนาย สมปราถน์ ฮั่นเจริญ

Tel. 081-902-4557

 

 

ทนาย ขัตติยะ นาลอนงค์ น.บ.ท.62

Tel. 089-471-6329

Email: khut.plasmo_laywer@hotmail.com

 

 

ทนาย ปราธูป ศรีกลับ น.บ.ท.64

ปริญญาโท กฎหมายภาษีอากร ทนายความที่ปรึกษาบริษัทเอกชน

Tel. 085-146-3778

 

 

ทนาย ศักดิ์ชาย ทุ่งโชคชัย(ชายน้อย) น.บ.ท.59

Tel. 061-576-8275

 

 

ทนาย พันศักดิ์ พัวพันธ์ น.บ.ท.64

Tel. 084-333-6995

Email: pol_nun2013@hotmail.com

 

ทนายโกวิทย์ แสงสากล(บอย)(ขอนแก่น)

Tel. 082-456-0857

Email: kowitsangsa@hotmail.com

 

ทนาย อารดา ชัยเสนา(เปิ้ล) น.บ.ท.57

Tel.081-662-5518

Email: law_arada@hotmail.com

 

ทนาย หนูเพียร สามนต์

Tel. 090-236-1509

Email: nupiansamon@gmail.com , Nupian17@gmail.com

 

ทนาย ปิยะวัน มีสุข (วัน)

Tel. 081-735-6149

Email: wontirak@gmail.com

 

 

 

นายฉัตรกมล  ภมร (เดียร์)

Tel. 085-037-5401

Email: nadeer_157_nb@hotmail.com

นางสาวตริตาภรณ์ ดีวงษ์ (ตริ) ที่ปรึกษากฎหมาย

Tel. 081-819-3514

Email: tri_law@hotmail.com